Deşteaptă-te, Române! (Inno Nazionale della Romania)

Testo di Andrei Muresanu
Musica di Anton Pann

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
“Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt,
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!#355

Traduzione
Risvegliati, romeno, dal sonno della morte,
Al quale ti hanno sprofondato i barbari tiranni!
Ora o mai più ritaglia il tuo destino
al quale dovranno inchinarsi anche i tuoi crudeli nemici!

Ora o mai più diamo prova al mondo
Che in queste mani ancora scorre il sangue dei Romani,
E che nei nostri petti conserviamo con orgoglio un nome
Trionfatore in battaglia, il nome di Traiano!

Guardate, grandiose ombre, Mihai, Ştefan, Corvine
La nazione romena, i vostri discendenti
Con le braccia armate, col vostro fuoco nelle vene
“Vita in libertà, oppure morte”, gridano tutti.

Preti con la croce davanti! poiché l’esercito è cristiano
Il motto è libertà e santo il suo scopo
Meglio morire in lotta, con gloria piena
Che restare schiavi nella nostra antica terra.